คลิปวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรปราการ

ตอนที่ 1 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เค้าดีจึงบอกต่อ

ตอนที่ 2 มีทางออกเสมอ หากกลุ่มสตรีมีฝีมือ และไม่ย่อท้อ

https://youtu.be/oxEUkyphl_Q

ตอนที่ 3 ดีไซน์เท่ มีกองทุนเสริม เศรษฐกิจอย่างนี้ รอด

https://youtu.be/5s3Cus-ZK3A

ตอนที่ 4 ปลาร้าสูตรเด็ด อร่อยจัง

ตอนที่ 5 ชุมชนเรา มีของดี สตรีเก่ง

(Visited 1 times, 1 visits today)