โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี 2561

โปรแกรม จปฐ. เวอร์ชั่น 2.11

ลิงค์โหลดโปรแกรม จปฐ. ตัวเต็ม (FULL) สำหรับเครื่องที่ไม่เคยลงโปรแกรมรุ่นใดเลย

ลิงค์โหลดโปรแกรม จปฐ. ตัวอัพเดท (UPDATE)  สำหรับเครื่องที่เคยลงโปรแกรมรุ่นเก่าแล้ว 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมบันทึกและประมวลผลฯ ปี 2561

 

โปรแกรมสำหรับแก้ไขเบื้องต้นการลงโปรแกรม eBMN

 

วิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นในการลงโปรแกรม

 

โปรแกรมสำหรับลบข้อมูลทั้งหมดที่มีในเครื่อง

(สำหรับผู้ที่เคยใช้เครื่องเดิมบันทึกข้อมูลและต้องการลบข้อมูลที่มีในเครื่องของปี 2560 ทั้งหมด

และเพื่อต้องการซิงค์ให้ข้อมูลตรงกับข้อมูลที่ส่วนกลางมี โดยโปรแกรมนี้จะลบข้อมูลเฉพาะของปี 2560 เท่านั้น)

 

ฟอนต์เพิ่มเติมสำหรับแก้ไขปัญหาไม่โชว์ข้อความให้เลือก “โหมด…” ในหน้าลงทะเบียน

(Visited 1 times, 1 visits today)