ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 Copy

ประกาศผลสอบข้อเขียน อสพ70

(Visited 1 times, 1 visits today)