คลิป การบรรยาย “หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 จังหวัดสมุทรปราการ”

คลิป การบรรยาย “หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ยุค 4.0 จังหวัดสมุทรปราการ”

https://drive.google.com/drive/folders/1b6syNbvVBME7DUKfWG14CC3D41o3PTeI

(Visited 1 times, 1 visits today)