About Us

Position

Community Development Department Ministry of Interior

News and Event

มหกรรมจำหน่ายสินค้า OTOP นวัตวิถีจังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

17 ต.ค.61 เวลา 11.00 น. จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานมหกรรมจำหน่ายสินค้า OTOP นวัตวิถีจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งดำเนินงานภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางสีชมภู บุตรสินธุ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ พร้ิอมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยมหกรรมจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งภายในงานมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทั้ง 18 หมู่บ้าน รวมถึงสินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรปราการ มาให้เลือกชม ชิม ช็อป อย่างหลากหลาย [...]

One Tambon One Product

District Community Development Office News