คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club และส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่สากล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านการบริหารจัดการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

(08/04/2564)

จ้างดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club และส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่สากล กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ของดี ของเด่น จังหวัดสมุทรปราการ

(07/04/2564)