คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการจัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมที่ 2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ (พัฒนาผลิตภัณฑ์)

(24/05/2560)