คลังเก็บ: ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ

(14/06/2560)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมที่ 2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ (พัฒนาผลิตภัณฑ์)

(12/06/2560)

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) เพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70

(05/06/2560)

ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการจัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมที่ 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ

(01/06/2560)

ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการจัดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ จังหวัดสมุทรปราการ กิจกรรมที่ 2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ (พัฒนาผลิตภัณฑ์)

(24/05/2560)