ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) และสอบภาคปฏิบัติ ตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

(25/11/2565)