ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

🌈อำเภอบางบ่อ รวมใจพสกนิกรชาวบางบ่อร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อส่งมอบต่อจังหวัดสมุทรปราการเพื่อนำไปประดับในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 🎉

☁พช.บางพลี ร่วมผนึกกำลัง จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ภายใต้โครงการวันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา ประจำปี 2565