ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

เลขที่ 19 ถนนศรีสมุทร ซอย 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ 0-2395-2161 โทรสาร 0-2395-4968
อีเมล : cddsamutprakan@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/prakan.cdd/
Instagram : prakan_cdd

(Visited 1 times, 1 visits today)