🚩 พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางบ่อ ขับเคลื่อนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2566 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

🚩 พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางบ่อ ขับเคลื่อนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2566 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

📅 วันที่ 3 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.

🌟 นายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอบางบ่อ พร้อมด้วย นางสาววีณา ชัยเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวพวงรัตน์ แก้วกาญจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ บ้านหอมศีล หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลีน้อย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้สร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการ โดยมี นายสุนทร งามขำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบางพลีน้อย และคณะกรรมการต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมในกระบวนการ

💡 ซึ่งในวันนี้ เป็นการดำเนินงาน ดังนี้
✅ การสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคม
✅ สร้างกระบวนการรับรู้ถึงแนวคิดและวัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยการนำเสนอ ทฤษฎีเรือ 3 ลำ ให้เกิดกระบวนการคิดและความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหา
✅ กระบวนการและวิธีการ 10 ขั้นตอนของกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการที่เข้าร่วมกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจัดทำแผนการรับสมัครสมาชิกกองทุนแม่ฯ
✅ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบ Big Data กรมการพัฒนาชุมชน และแพลตฟอร์มบริการดิจิทัล ซึ่งประกอบด้วย “CDD EIS พกพา” และ “Click ชุมชน”

🌟 หมายเหตุ ทั้งนี้ภาพถ่ายของบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในภาพข่าวได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้
😷 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
🌼 บางบ่อ : ถิ่นประมงเลื่องลือ ขึ้นชื่อปลาสลิด ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ปาน สนุกสนานผะหมี ประเพณีแข่งเรือพาย หลากหลายอุตสาหกรรม ผู้นำการเกษตร
📷ข่าว/ภาพถ่าย:สพอ.บางบ่อ
#ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี66
# ม.3 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ
#Change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs

(Visited 1 times, 1 visits today)