สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับท่าน ศุภมิตร ชิณศรี ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

❤️❤️สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ขอแสดงความยินดีกับท่าน ศุภมิตร ชิณศรี ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 🎉🎉

(Visited 1 times, 1 visits today)