🚩 พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางบ่อ ร่วมต้อนรับคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธมีเชาว์) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อุทกภัย มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

🚩 พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางบ่อ ร่วมต้อนรับคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธมีเชาว์) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์อุทกภัย มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

📅 วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.

🌟 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายเจริญ ชื้อตระกูล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 2 พร้อมด้วย นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางวรรณภา สุขคง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ นายพชร ศศิชาชยามร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ และนายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางบ่อ ได้กล่าวต้อนรับคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธมีเชาว์) โดยมีนายสุทิน แก้วธนมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเปร็ง ให้การต้อนรับร่วมกับนางพัชรินทร์ สมหอม พัฒนาการอำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยนางสาววีณา ชัยเพชร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นางสาวพวงรัตน์ แก้วกาญจน์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ

✨ การดำเนินการในวันนี้มีรายละเอียด ดังนี้
✅ นายอำเภอบางบ่อกล่าวต้อนรับและสรุปรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบ่อให้คณะทำงานฯ ทราบ
✅ นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม
✅ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธมีเชาว์) รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอบางบ่อ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและอำเภอ ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 800 ชุด นำแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางบ่อ โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้ ที่ประสบอุทกภัย

🌟 หมายเหตุ ทั้งนี้ภาพถ่ายของบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในภาพข่าวได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้
😷 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
🌼 บางบ่อ : ถิ่นประมงเลื่องลือ ขึ้นชื่อปลาสลิด ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ปาน สนุกสนานผะหมี ประเพณีแข่งเรือพาย หลากหลายอุตสาหกรรม ผู้นำการเกษตร
📷ข่าว/ภาพถ่าย:สพอ.บางบ่อ
#อุทกภัย
# สมุทรปราการ
#เปร็ง
#บางบ่อ
#Change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD

(Visited 1 times, 1 visits today)