พช.สมุทรปราการ เยี่ยมชมและให้กำลังผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในกิจกรรม “Road Show สมุทรปราการ” พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club และส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่สากล

พช.สมุทรปราการ เยี่ยมชมและให้กำลังผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในกิจกรรม “Road Show สมุทรปราการ” พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club และส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่สากล

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนางสาวพัชรา วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนายอดินันท์ จันทร์ศรีเมือง นักพัฒนาชุมชน ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในกิจกรรม “Road Show สมุทรปราการ” พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs/วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจชุมชน/Biz Club และส่งเสริมการตลาดสินค้าสู่สากล รอยัล พาร์ค พลาซ่า และโซนแฟชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กทม.

กิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารการจัดการกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเพิ่มยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกลุ่มเป้าหมายข้าร่วมการจำหน่าย จำนวน 100 บูธ ประกอบด้วย กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP / SMEs /วิสาหกิจชุมชน / Biz Club และกลุ่มอาชีพ จากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับกิจกรรม “Road Show สมุทรปราการ” ในวันที่ 21 กันยายน 2565 (วันแรกของงาน) มียอดจำหน่ายรวม 276,154 บาท

โดยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่
1. ผัดไทยโบราณสามรส มียอดจำหน่ายรวม 16,000 บาท
2. ต้นหอมน้ำปลาหวาน มียอดจำหน่ายรวม 14,000 บาท
3. น้ำพริกหน่อไม้ย่านาง มียอดจำหน่ายรวม 13,000 บาท
4. ผลไม้อบคลีน มียอดจำหน่ายรวม 8,500 บาท
5. ปลากรอบ มียอดจำหน่ายรวม 7,000 บาท

จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมเลือก ชม ช๊อป ชิม สินค้าจากผู้ประกอบการของจังหวัดสมุทรปราการ เสมือนยกของดี ของเด่นของจังหวัดสมุทรปราการมารวมไว้ในจุดเดียว กิจกรรมมีตั้งแต่วันที่ 21 – 25 กันยายน 2565 ณ รอยัล พาร์ค พลาซ่า และโซนแฟชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค กทม. ภายในงานท่านจะได้พบกับกิจกรรมสนุกสนานมากมาย อาทิ การแสดงโชว์จากนักร้องนักแสดง การแสดงจากสมาคมศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ และในวันที่ 24 กันยายน 2565 ทุกท่านจะได้พบกับกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลาปลาสลิด ที่สร้างสรรค์ สนุก และแสนอร่อย

ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🐦
📷ภาพถ่าย ✏️ข่าว 🙂) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
#OTOP
#KBO
#SMEs
#Bizclub
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl

(Visited 1 times, 1 visits today)