🌟 พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางบ่อ ดำเนินการประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🌟 พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางบ่อ ดำเนินการประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🌈วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น.

นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางบ่อ มอบหมายให้นายวัลลภ หรั่งเพชร ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอบางบ่อ เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีนางพัชรินทร์ สมหอม พัฒนาการอำเภอบางบ่อ พร้อมด้วยนายยุทธการ รัฐกิจวิจารณ์ ณ นคร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายณัฐพงศ์ สุขสมกิจ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ ดำเนินการจัดประชุมนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมหลวงปู่ปาน ที่ว่าการอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

(flowers) การดำเนินการประชุมฯในวันนี้ มีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุม คือ คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล

✨ผลการประชุมฯในวันนี้ ที่ประชุม ได้มีมติเห็นชอบและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ปี 2565 และมีความเชื่อมั่นของข้อมูลร้อยละ 96 ทั้งนี้ ให้ทุกภาคส่วนได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาชุมชนต่อไป และให้ประสานทีมพี่เลี้ยง ทีมปฏิบัติการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันตรวจสอบข้อมูล TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ให้กับทุกหมู่บ้าน ได้มีข้อมูลที่เป็นจริง สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และนำส่งข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

😷สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
🌸ถิ่นประมงเลื่องลือ ขึ้นชื่อปลาสลิด ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ปาน สนุกสนานผะหมี ประเพณีแข่งเรือพาย หลากหลายอุตสาหกรรม ผู้นำการเกษตร
📷ภาพถ่าย 📝 ข่าว : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
#Changeforgood
#จปฐ2565
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)