พช.สมุทรปราการ : สพอ.พระสมุทรเจดีย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์

❤️“CDD PhraSamutChedi ใสสะอาด ตรวจสอบได้”

พช.สมุทรปราการ : สพอ.พระสมุทรเจดีย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์

🗓วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.

💕นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพระสมุทรเจดีย์ พร้อมด้วยนายละเอียด สนั่นทุ่ง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ในฐานะกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพระสมุทรเจดีย์ (ศจพ.อ.) นายเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า นางสาวบุศลินทร์ มะลิแย้ม กำนันตำบลแหลมฟ้าผ่า นายวิสูตร มหานาค ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ และศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนตำบลในคลองบางปลากด คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพระสมุทรเจดีย์ (ศจพ.อ.) ทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยงอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ท่าน้ำวัดเอี่ยมประชามิตร (วัดแหลมฟ้าผ่า) หมู่ที่ 6 บ้านวัดแหลม ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

⭐️โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นการพัฒนาลานกีฬาและสนานเด็กเล่น เป็นการส่งเสริมคนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที และส่งเสริมครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย จากระบบ TPMAP Logbook กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) และกลุ่มครัวเรือนเปราะบาง มิติสุขภาพ ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ได้รับงบประมาณบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริมออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วันๆ ละ 30 นาที และเป็นการเติมเต็มในส่วนที่ประชาชนขาด โดยอาศัยกลไกทุกภาคส่วนในการบูรณาการการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ พ้นจากความยากจนและมีความสุขได้อย่างยั่งยืน ตามเจตนารมณ์ที่ว่า “ปักหมุด หยุดจน คนพระสมุทรเจดีย์”

😷สพอ.พระสมุทรเจดีย์ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ และได้รับอนุญาตจากผู้ที่อยู่ในภาพให้เผยแพร่ภาพได้
❤️พระสมุทรเจดีย์ : พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล
#ปักหมุด หยุดจน คนพระสมุทรเจดีย์
#ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
#Change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)