พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางเสาธง จัดประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางเสาธง

🚩พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางเสาธง จัดประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางเสาธง

📅 วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น.

🌟 นางขนิษฐา กุมารสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอบางเสาธง พร้อมด้วยนางสาวกรรณภัทร ลาภจุติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอบางเสาธง จัดประชุมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางเสาธง ชั้น 3

✨ การประชุมในวันนี้มีสาระสำคัญ ดังนี้
     🔰ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้นำชุมชนกลุ่ม/องค์กรเครือข่ายภาคี ประชาชนทั่วไป และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “90 พรรษา 90 ล้านซีชี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ในวันที่ 14 กันยายน 2565 และ 14 ธันวาคม 2565 ณ วัดเสาธงกลาง ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
     🔰การเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ “90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญากองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม” ที่จะดำเนินงานในวันที่ 12 สิงหาคม 2565
     🔰และการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอบางเสาธง แทนชุดเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
🌟 หมายเหตุ ทั้งนี้ภาพถ่ายของบุคคลต่างๆ ที่อยู่ในภาพข่าวได้รับอนุญาตจากบุคคลดังกล่าวให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้

😷 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเสาธง ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

🚩บางเสาธง : บางเสาธงถิ่นชานเมือง รุ่งเรืองเศรษฐกิจ ผลผลิตการเกษตร เขตอุตสาหกรรม เลิศล้ำศาสนา รักษาวัฒนธรรม
📷ภาพถ่าย 📝 ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
#Change for good
(Visited 1 times, 1 visits today)