❤️“CDD PhraSamutChedi ใสสะอาด ตรวจสอบได้” พช.สมุทรปราการ : อำเภอพระสมุทรเจดีย์เดินหน้ารวมพลังชาวพระสมุทรเจดีย์ ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์อำเภอ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

❤️“CDD PhraSamutChedi ใสสะอาด ตรวจสอบได้”
พช.สมุทรปราการ : อำเภอพระสมุทรเจดีย์เดินหน้ารวมพลังชาวพระสมุทรเจดีย์ ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์อำเภอ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

🗓วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.

💕นายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ มอบหมายให้นายละเอียด สนั่นทุ่ง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานปกครอง นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นายวรพงษ์ เหล็กเพ็ชร นักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ร่วมกับนางพิทยา จันทร์จีน ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นางอรทัย เติมบุญ หัวหน้าคณะทำงานสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลบ้านคลองสวน และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล/เทศบาลตำบล เดินหน้ารวมพลังชาวพระสมุทรเจดีย์ ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์อำเภอ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ บ้านพักประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอพระสมุทรเจดีย์ หมู่ที่ 12 บ้านคู่สร้างคู่สม ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

❤️ ทั้งนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมายให้นายอำนาจ เอี่ยมมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

❤️ซึ่งในการทำจะมีการประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าให้มีขนาดและสีที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม โดยผีเสื้อจากผ้าที่ประดิษฐ์ได้เบื้องต้นทางอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จะทำการคัดเลือกตัวผีเสื้อที่มีความสมบูรณ์และสวยงามที่สุดให้ได้จำนวน 9 ตัว เพื่อเตรียมนำส่งต่อให้กับจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจะได้นำไปจัดแสดงให้ประชาชนได้ชื่นชมความสวยงาม ในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

⭐️ทั้งนี้ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ขอเชิญชวนประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอ ที่มีความสนใจและมีความต้องการที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้านำประดับตกแต่งไว้ภายในบ้าน หรือจะจัดทำส่งมาให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ เพื่อทางอำเภอจะได้คัดเลือกผีเสื้อส่วนหนึ่งนำไปร่วมจัดแสดงในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนราชดำเนินกลาง และส่วนหนึ่งจะได้นำไปจัดแสดงในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ของอำเภอพระสมุทรเจดีย์ต่อไป

😷อำเภอพระสมุทรเจดีย์ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อาทิ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ

❤️พระสมุทรเจดีย์ : พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า ชุมชนเก่าบ้านสาขลา เมืองท่านิวอัมสเตอร์ดัม อร่อยเลิศล้ำพุทราไทย แหล่งประมงใหญ่ชายทะเล
#รวมพลังชาวพระสมุทรเจดีย์ ประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าอัตลักษณ์อำเภอ
#นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
#Change for good
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)