⭐️⭐️พช.สมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการ สู่การเดินทางครั้งใหม่ในสายอาชีพ

⭐️⭐️พช.สมุทรปราการ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการ สู่การเดินทางครั้งใหม่ในสายอาชีพ

💕วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น. นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความยินดี และมอบหนังสือรายงานตัวให้กับพัฒนาการอำเภอซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

🌸🌸พัฒนาการอำเภอ ซึ่งได้รับคำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดใหม่ จำนวน 1 ราย คือ นางสาวสุกัญญา ศรีสุรเดชชัย พัฒนาการอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดใหม่ ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

🍀โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งรายงานตัวในวันที่ 17 มกราคม 2565

❤️💛” พช.สมุทรปราการ เรา..คือครอบครัวเดียวกัน”💛❤️

😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จังหวัดสมุทรปราการ อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🕊
📷 ภาพถ่าย ✏️ ข่าว 🙂) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)