🌟พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางพลี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 💛

🌟พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางพลี ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 💛

🌈วันที่ 13 ตุลาคม 2564

💫เวลา 9.00 น. นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี เป็นประธานเปิดโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมกำจัดผักตบชวา และเพิ่มความสะอาดให้แก่แหล่งน้ำ ณ บริเวณหลังศาลเจ้าพ่อเสือ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

☘️ในการกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศวิทยาทางน้ำ และยังช่วยสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน

🎊เวลา 10.30 น. นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี พร้อมด้วย นางสาวยุคลพร เขียวม่วง พัฒนาการอำเภอบางพลี เข้าร่วม “ โครงการสร้างความยั่งยืนพึ่งพาตนเอง ” ซึ่งเป็นโครงการของ นางสาวสำเภาทอง ฉันทโชติ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 18 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี โดยได้จัดพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพึ่งพาตนเอง ของหมู่ที่ 18 ตำบลบางพลีใหญ่

🎈ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาชนในชุมชนเขตเมือง เลี้ยงสัตว์ (ปลา กบ ไก่) และปลูกพืชผักสวนครัว และสมุนไพร (ฟ้าทลายโจร กระชาย มะเขือ ต้นหอม ผักกวางตุ้ง ผักชีไทย-ลาว ข้าวโพด กล้วย) เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในชุมชนและมีกิจกรรมทำร่วมกันในชุมชนเกิดการพัฒนาและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

🌼เวลา 13.00 น. นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี พร้อมด้วย นางสาวยุคลพร เขียวม่วง พัฒนาการอำเภอบางพลี เข้าร่วมการจัดกิจกรรม ณ วัดบางพลีใหญ่กลาง อำเภอบางพลี โดย พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี ได้จัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

🙏ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 29 รูป มาทำการเจริญพระพุทธมนต์และสวดสดับปกรณ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 ซึ่งได้ทำการแจกข้าวสารอาหารแห้งพร้อมด้วยเงินสดอีกคนละ 500 บาท ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนที่เช่าที่ดินของวัดปลูกสร้างบ้านพักอาศัยประกอบด้วยชุมชนคลองสวน และ ชุมชนคงคาราม นอกจากนี้ยังได้ทำการมอบข้าวสารอาหารแห้งและเงินสดจำนวน 500 บาท ให้แก่พนักงานเก็บขยะและพนักงานทำความสะอาด ของเทศบาลตำบลบางพลี และเทศบาลเมืองบางแก้ว รวมทั้ง อบต. อีก 5 แห่ง ในพื้นที่อำเภอบางพลี และสนับสนุนเงินจำนวน 1 แสนบาท ให้แก่โรงเรียนเพื่อนำไปพัฒนาโรงเรียนและการศึกษา

😷 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางพลี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

🌸 บางพลี : ร่วมบุญบัวหลวง หวานมะม่วงน้ำดอกไม้ ไหว้หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ ยอดปลาสลิดบางพลี ผ่องปฐพีสุวรรณภูมิ

📷ภาพถ่าย 📝 ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
#Changeforgood
#13ตุลาคม2564
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs

(Visited 1 times, 1 visits today)