🌿พช.สมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)

🌿พช.สมุทรปราการ ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)
 
❤วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.
 
💛นายชัยพจน์ จรูญพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting)
 
🍀ในการนี้ นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Cloud Meeting) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
 
🌻ประเด็นสำคัญในการประชุม คือ การรายงานผลความก้าวหน้าคณะทำงานฯ แต่ละชุด ประกอบด้วย
1) คณะทำงานการพัฒนาโครงข่ายการตลาดเพื่อความยั่งยืน
2) คณะทำงานผลิตภัณฑ์ปลาสลิด กะปิ อาหารแปรรูป ขนมขบเคี้ยวและน้ำพริก
3) คณะทำงานผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
4) คณะทำงานผลิตภัณฑ์พืชผักสวนครัว
5) คณะทำงานผลิตภัณฑ์จาก “จาก”
 
😷ทั้งนี้ การประชุมฯ จังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด
 
🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🐦
 
📷ภาพถ่าย ✏️ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
 
#ChangeforGood
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)