🕊พช.สมุทรปราการ : สพอ.เมืองสมุทรปราการ ดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 🙏🏻

🕊พช.สมุทรปราการ : สพอ.เมืองสมุทรปราการ ดำเนินการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 🙏🏻
 
🗓วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.
🌷นางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางนุชรี เขมะสมบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงาน OTOP อำเภอเมืองสมุทรปราการ ดำเนินการประชุมผู้ประกอบการ OTOP ที่สมัครเข้าร่วมงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี 🙏🏻 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564 ณ สถานที่เอกชนในกรุงเทพหรือต่างจังหวัด ผ่านระบบ Line Meeting เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบบออฟไลน์ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี
 
💡โดยอำเภอเมืองสมุทรปราการได้รับการจัดสรรผู้ประกอบการ จำนวน 1 ราย และใช้วิธีการคัดเลือกโดยการจับฉลาก เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันจำนวนมากในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ซึ่งผลการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทเชสเต้ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตภัณฑ์ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร และผลิตภัณฑ์สมุนไพรปิดผมขาว แฮร์คัลเลอร์แรนท์ ระดับ 4 ดาว
 
🍀กรมการพัฒนาชุมชน กำหนดจัดงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 3 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเป็นการจัดแสดงเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์งานศิลปาชีพ และผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และสร้างรายได้ให้กับชุมชน
 
🥰 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน
 
😷 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 15 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
🕊เมืองสมุทรปราการ : หอชมวิวสวยสง่า เจ้าพระยาไหลริน ดินแดนนกนางนวล 🌊
 
📷 ภาพถ่าย : สพอ.เมืองสมุทรปราการ
 
# ศิลปาชีพ ประทีปไทย
# OTOP
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
(Visited 1 times, 1 visits today)