🕊พช.สมุทรปราการ : สพอ.เมืองสมุทรปราการ วางแผนขับเคลื่อนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) อำเภอเมืองสมุทรปราการ

🕊พช.สมุทรปราการ : สพอ.เมืองสมุทรปราการ วางแผนขับเคลื่อนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) อำเภอเมืองสมุทรปราการ
 
🗓วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
 
🍀นางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประชุมทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อวางแผนขับเคลื่อนการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมทั้งอัพเดทข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละพื้นที่
 
😷 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 15 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
🕊เมืองสมุทรปราการ : หอชมวิวสวยสง่า เจ้าพระยาไหลริน ดินแดนนกนางนวล 🌊
 
📷 ภาพถ่าย : สพอ.เมืองสมุทรปราการ
 
#จปฐ
#กชช2ค
#ebmn
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
(Visited 1 times, 1 visits today)