🕊พช.สมุทรปราการ : สพอ.เมืองสมุทรปราการ เยี่ยมชม อุดหนุนผู้ประกอบการ OTOP ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้

🕊พช.สมุทรปราการ : สพอ.เมืองสมุทรปราการ เยี่ยมชม อุดหนุนผู้ประกอบการ OTOP ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้
 
🗓วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น. นางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้เยี่ยมเยือน และอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อเป็นการส่งเสริม และให้กำลังใจผู้ประกอบการที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ เพื่อเป็นการกระตุ้นรายได้แก่ชุมชน หลังจากการผ่อนผันมาตรการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรปราการ
 
🥰 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการขอเชิญชวนทุกท่านร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน
 
😷 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 15 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
🕊เมืองสมุทรปราการ : หอชมวิวสวยสง่า เจ้าพระยาไหลริน ดินแดนนกนางนวล 🌊
 
📷 ภาพถ่าย : สพอ.เมืองสมุทรปราการ
 
#ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้
#OTOP
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
(Visited 1 times, 1 visits today)