🕊พช.สมุทรปราการ : สพอ.เมืองสมุทรปราการ เสริมทัพเตรียมความพร้อมการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564🌟

🕊พช.สมุทรปราการ : สพอ.เมืองสมุทรปราการ เสริมทัพเตรียมความพร้อมการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564🌟
 
🗓วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น.
 
⭐️นางสาวอัจฉรา ไพรสงบ พัฒนาการอำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ลงพื้นที่ดำเนินการชี้แจง การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี 2564 ให้แก่ อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเทพารักษ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
 
🎯กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองสวัสดิการ และอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จำนวน 20 ครัวเรือน
 
🌳 สำหรับการดำเนินงานในวันนี้ มีการเรียนรู้และทำความเข้าใจระบบการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ และนักพัฒนาดิจิตอลรัฐบาล ซึ่งเริ่มบทเรียนแรกด้วยการลงโปรแกรมผ่านระบบแอพพลิเคชัน Smart BMN การลงทะเบียนใช้งาน การกรอกข้อมูล การจัดเก็บและบันทึกข้อมูล โดยมีการสาธิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถแนะนำ ให้ความช่วยเหลือ ถามตอบข้อสงสัย และฝึกปฏิบัติได้อย่างใกล้ชิด
 
😷 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 15 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
🕊เมืองสมุทรปราการ : หอชมวิวสวยสง่า เจ้าพระยาไหลริน ดินแดนนกนางนวล 🌊
 
📷 ภาพถ่าย : สพอ.เมืองสมุทรปราการ
 
#จปฐ
#กชช2ค
#ebmn
#smartleader
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDayCDD
(Visited 1 times, 1 visits today)