💛พช. สมุทรปราการ อบรมเพิ่มพูนทักษะการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน แก่พัฒนากร ผู้รับผิดชอบงานประสัมพันธ์ และพัฒนากรใหม่ รุ่น 117 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

💛พช. สมุทรปราการ อบรมเพิ่มพูนทักษะการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงาน แก่พัฒนากร ผู้รับผิดชอบงานประสัมพันธ์ และพัฒนากรใหม่ รุ่น 117 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting
 
🌷วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.
 
🌻นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ มอบหมาย นายวชิรพันธ์ คำเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนายอำนาจ เอี่ยมมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินการอบรมเพิ่มพูนทักษะการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ แก่พัฒนากร ผู้รับผิดชอบงานประสัมพันธ์ และพัฒนากรใหม่ รุ่น 117 โดยมีนายอดินันท์ จันทร์ศรีเมือง เป็นวิทยากร ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
 
🌺โดยมีเนื้อหาสำคัญในการอบรม ดังนี้
1.วิธีการการแก้ไขปรับเปลี่ยนหน้าแรก (Home Page) ของเว็บไซต์สำนักงาน ให้เป็นปัจจุบัน
2.การลงข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนในเว็บไซต์สำนักงาน
3.การเผยแพร่คำสั่ง ประกาศที่สำคัญของสำนักงานพัฒนาชุมชน
 
😷ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
🌊 สมุทรปราการ : เมืองปลาสลิด 🐳 ใกล้ชิดนกนางนวล 🐧
 
📷 ภาพถ่าย ✏️ ข่าว (:) กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(Visited 1 times, 1 visits today)