💞 พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางพลี ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี 🍂🍂

💞 พช.สมุทรปราการ : สพอ.บางพลี ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี 🍂🍂
 
🚩วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.
 
🍀นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอบางพลี เป็นประธานในพิธี ” ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อม ณ คลองบางปลา บ้านบางกะอี่ หมู่ที่ 8 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
 
🐠หลังพิธีเปิด นายอำเภอบางพลี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำ และประชาชนจิตอาสา ตำบลบางปลา ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนกว่า 100,000 ตัว เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ปลาตะเพียนและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำในคลองบางปลา
 
🌷ในการนี้ นางสาวยุคลพร เขียวม่วง พัฒนาการอำเภอบางพลี เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน ในกิจกรรรมดังกล่าว
 
😷ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมฯ อำเภอบางพลี ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
🌸 บางพลี : ร่วมบุญบัวหลวง หวานมะม่วงน้ำดอกไม้ ไหว้หลวงพ่อโตศักดิ์สิทธิ์ ยอดปลาสลิดบางพลี ผ่องปฐพีสุวรรณภูมิ
📷ภาพถ่าย 📝 ข่าว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
(Visited 1 times, 1 visits today)