🌸🌸 พช.สมุทรปราการ : พระสมุทรเจดีย์ จับมือ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล วางแผนดำเนินการ Kick of เดินหน้าเคาะประตูบ้าน ลด ปลด หนี้ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอพระสมุทรเจดีย์

🌸🌸 พช.สมุทรปราการ : พระสมุทรเจดีย์ จับมือ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล วางแผนดำเนินการ Kick of เดินหน้าเคาะประตูบ้าน ลด ปลด หนี้ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอพระสมุทรเจดีย์
 
🐧 วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 9.30 น.และ 13.00 น.
 
🌻นางอาภรณ์ วิมลรัตนชัยศิริ พัฒนาการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบ้านคลองสวน และตำบลนาเกลือ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ชั้น 3
 
🌷การประชุมในวันนี้เพื่อร่วมวางแผนขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ Kick of เดินหน้าเคาะประตูบ้าน ลด ปลด หนี้ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายตำบล โดยหวังผลให้คณะทำงานขับเคลื่อนฯ ได้เป็นแกนหลักในการเข้าถึงกลุ่มลูกหนี้ สร้างความเข้าใจ เข้าถึง และดึงกลุ่มลูกหนี้เกินกำหนดให้เข้าสู่กระบวนการชำระเงิน เพื่อลดหนี้เสีย โดยให้ปฏิบัติเสมือนการพูดคุยกับคนในครอบครัว พร้อมชี้แจงบทบาทหน้าที่ ของคณะทำงานขับเคลื่อนฯ ในการทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการ ก่อนส่งต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯอำเภอ
🍀ผลที่ได้รับจากการประชุมคณะทำงานฯตำบล ทั้ง 2 คณะในวันนี้ ทำให้คณะทำงานฯได้รับทราบภารกิจหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน ดังนี้
 
1.การพิจารณากลั่นกรองโครงการในขั้นต้นก่อนส่งให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาโครงการฯ ต้องตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง
2.คณะทำงานฯตำบล สามารถดูแลปัญหาหนี้ของตำบลตัวเองได้เป็นอย่างดี
3.มีแผนการติดตามกลุ่มลูกหนี้ค้างชำระ โดยจะทำการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มลูกหนี้ที่ได้ทำการปรับโครงสร้างหนี้แล้วพยายามไม่ผิดนัดชำระ เพื่อไม่ให้เกิดดอกเบี้ยผิดนัด ดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น
4.ให้คณะทำงานฯ ตำบล แจ้งให้ลูกหนี้ปี56-57ที่ยังไม่เคยมีการชำระหนี้ มารับสภาพหนี้
5.ให้พัฒนากรประจำตำบลร่วมวางแผน การติดตามลูกหนี้ค้างชำระ ตาม “โครงการเคาะประตูบ้าน ลด ปลด หนี้”
 
😷 ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด อาทิ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตรายในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ
 
🐳พระสมุทรเจดีย์ : พระสมุทรเจดีย์งามสง่า ด่านหน้าป้อมพระจุลจอมเกล้า
 
📷ถ่ายภาพ/ข่าว โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์
(Visited 1 times, 1 visits today)