ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพบปะเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ในโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสู่การพัฒนางานพัฒนาชุมชน ปี 2564

|
เข้าชม 0 ครั้ง

 

  • วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ร่วมพบปะเยี่ยมเยียน พร้อมให้ข้อแนะนำในการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชน ปี 2564 และการประเมินผลปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสู่การพัฒนางานพัฒนาชุมชน ปี 2564 ณ ห้องประชุมโรงแรมเบย์ ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ให้การต้อนรับ
  • สำหรับโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2563 สำหรับกิจกรรมในวันนี้มีรายละเอียดกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้
    – หลักการเขียนข่าวให้น่าสนใจ โดยนางพัชรินทร์ สมหอม พัฒนาการอำเภอบางบ่อ
    – การสร้างสื่อวีดีโอด้วย Smartphone โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
  • ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำในประเด็นของการให้ความสำคัญกับการบริหารผลงาน (Performance Management) เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมาย รวมถึงการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ค้นหางานเด่นในพื้นที่เพื่อนำมาใช้สร้างเป็นนวัตกรรมของหน่วยงาน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)