จังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้และแปรรูปปลาสลิด ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง และการจัดงานแสดงสินค้า “ของดีและโอทอปสมุทรปราการ”

วันศุกร์ที่ 24 พ.ย. 60 เวลา 14.00 น. นายชาติชาย อุทัยพั [...]

อ่านต่อ

พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมพิธีมอบทุนอุปการะเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

29 พ.ค.60 นางสีชมภู บุตรสินธุ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราก [...]

อ่านต่อ